Ontstaan van Centre BalouIn 1980 startte Maman Magguy samen met de Duitse Sen Ute een klein sociaal inclusieproject in Lubumbashi. Maman Magguy heeft een diploma pedagogie (zowel in Lubumbashi als in België gevolgd) en Sen Ute is doctor in de pedagogie. De twee vrouwen leerden elkaar kennen en ontdekten dat ze beiden erg bekommerd waren rond de zorg om jongeren met een handicap. Mevrouw Sen vertelde over de inclusieve benadering, waarbij mensen met en zonder een handicap samen worden gebracht, om van elkaar te leren en beide groepen te integreren. Het idee leek hen zo interessant dat ze besloten om er mee aan de slag te gaan. In 1980 waren zij de oprichters van het eerste gemixte klasje in Congo, in de garage van mevrouw Sen.

>

De beginjaren waren zeker niet makkelijk, maar doorheen de jaren evolueerde de school positief, zowel op materieel vlak als op het vlak van hun expertise. De begeleiding raakte psycho-pedagogisch steeds beter onderlegd, ook in de begeleiding van de ‘gewone’ kinderen. In 1990 verhuisde mevrouw Sen en stond Maman Magguy er alleen voor, met haar team van medewerkers.
Maman Magguy

Toch bleef ze er in slagen om het inclusieve idee blijven uit te werken en uit te laten groeien tot ‘Ecole Balou‘ zoals het nu gekend is: kinderen kunnen er terecht van kleuterleeftijd tot en met het secundair onderwijs. De oudere kinderen van het Centrum Balou worden traditioneel georiënteerd naar een beroepsopleiding.