ProblematiekMensen met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking worden overal ter wereld geconfronteerd met vooroordelen en worden vaak uitgesloten van het maatschappelijke leven. Hun talenten, hun potentieel wordt vaak niet (h)erkend. In DR Congo is dat ook het geval. Bij gebrek aan een overheid die zich over deze mensen ontfermt en doordat hun eigen familie hen vaak ook verstoot, worden deze mensen in de praktijk aan hun lot overgelaten. Er bestaan maar zeer weinig plekken waar ze terecht kunnen en er wordt al zeker niet in de ontwikkeling van hun potentieel geïnvesteerd. Het Centre Balou doet dat dus wel.
Helaas houdt het negatieve beeld van de ‘gehandicapte’ in Congo nog stevig stand: de doorsnee Congolees ziet een ‘gehandicapt kind’ nog steeds als ‘niets’. Het treft dan zowel het kind als de moeder: het kind wordt vaak verlaten, verstoten en soms zelfs gedood. De moeders worden vaak door hun echtgenoot en hun omgeving scheef bekeken en zelfs verbannen.

De angst om besmet te geraken heerst ook nog steeds in Congo. Men doet ook geen pogingen om de bevolking hier rond te sensibiliseren. Maman Magguy zelf probeert echter de jongeren met een beperking toch onder de aandacht te brengen door ze mee te nemen naar de kerk, via face to face gesprekken, door hen op lokale tv-stations te laten verschijnen,…

Jammer genoeg werpen de pogingen van Maman Magguy nog zelden de vruchten af: de inclusiegedachte dringt slechts langzaam door. Vaak keren de jongeren met een licht mentale beperking na hun 18de toch terug naar het centrum, omdat ze nog steeds geen plaats vinden in de maatschappij en door iedereen genegeerd worden.


enkele gasten
Enkele gasten van Centre Balou

Ook hier biedt ‘Centre Balou’ een oplossing voor deze mensen: er werden verschillende projecten opgezet met deze terugkomers, nl een schrijnwerkerij, een steenbakkerij, een kleine veestapel, een bouwatelier. Met de winst die hieruit gehaald wordt, kan het centrum verder blijven werken en kan Maman Magguy verder werken aan haar grote droom, nl dat Centre Balou zal blijven bestaan, ook als zij er niet meer zal zijn. Hiervoor investeert zij momenteel in de opleiding van goede krachten, zodat het centrum een succes kan blijven.

Wij zouden met onze vereniging graag een steentje willen bijdragen om dit hele verhaal bekendheid te geven en hen te ondersteunen waar we kunnen. Meer over hetgeen wij willen betekenen voor hen, kan je terugvinden onder ‘onze acties’.
mooie tuin
De mooie tuin wordt onderhouden door de gasten