ProjectenMet onze financiële steun willen wij Centre Balou helpen groeien en vooral verder inzetten op het versterken van de activiteiten die een inkomen opleveren voor het centrum. Enerzijds door hen materiaal te bezorgen waar zij minder makkelijk aan kunnen geraken. Anderzijds door hen een extra duwtje in de rug te geven om projecten nieuw leven in te blazen of zelfs om van nul af op te starten. We willen immers vermijden dat het centrum afhankelijk wordt van onze steun.

a. KippenkwekerijIn april 2016 is de start gemaakt van het kippenproject. Met de financiële ondersteuning heeft men de kippenstal verder kunnen uitrusten en werden er kuikentjes aangekocht die opgekweekt werden tot vleeskippen.
Dit kippenvlees kan enerzijds voor het centrum zelf dienen, maar wordt anderzijds ook verkocht. Met de winst worden nieuwe kuikentjes aangekocht, waardoor het project ondertussen een mooi zelfvoorzienend karakter heeft gekregen.
Hiernaast kon met de winst zelfs geïnvesteerd worden in de start van de aanleg van een speelhoek/tuin, die later kan dienen in het kader van therapeutische ontspanning. Ook dit hebben de jongens van Centre Balou zelf verwezenlijkt.

Kippenverhuis<
Kippenverhuis naar de nieuwe stallen


b. VarkenskwekerijTot 2014 beschikte Balou over een varkenskwekerij met een 400-tal dieren. Deze kwekerij stond het centrum niet alleen toe om aan een groep (jong)volwassenen een zinvolle tijdsbesteding annex vorming aan te bieden, maar leverde ook het nodige vlees voor intern gebruik en voor externe verkoop. In 2014 is de kwekerij echter getroffen door de varkenspest, waardoor men verplicht was om alle varkens te vernietigen. Dit betekende een zware tegenslag voor het centrum en haar bewoners. Na de goede resultaten van het kippenproject, waren wij graag bereid om Balou te ondersteunen zodat ze hun ervaring en infrastructuur op dit vlak terug kunnen laten renderen. De afgelopen maanden werd er een grondige studie uitgevoerd, de expertise ingeroepen van een professionele varkenskweker (Boucherie Number One/Bushcamp), … Wij hebben geïnvesteerd in de aankoop van enkele grote watertanks en een eerste voorraad kwalitatief varkensvoer.
Dankzij deze ondersteuning en de genereuze sponsoring van Boucherie Number One (12 varkens!), kon in december 2017 de varkenskwekerij met nieuwe moed zijn start nemen. Er wordt een hele cyclus opgebouwd rond deze kwekerij, nl mais en soja kweken als varkensvoer, varkensmest die de velden kan verrijken, vlees dat kan dienen voor het centrum en voor de verkoop,... Dit alles vanuit een insteek van professionalisering/valorisatie van het talent van de mensen met een handicap. De zelfvoorzienigheid van dit project is een groot pluspunt.
zwijntjehok
Met zijn allen vóór het nieuwe ingehuldigd zwijntjesverblijf

Klik hier voor het rapport over de aankomst van de varkentjes op Centre Balou:c. Opleiding/vormingIn de loop van 2018 wil men vormingen aanbieden, gericht op zowel de leidinggevenden als op het verplegend personeel van Centre Balou. Ook andere medische centra/dispensaria/… in Lubumbashi zullen betrokken worden.